Pravidlá

Preteky kačíc sa uskutočnia dňa 30. júna 2013 v Areáli Divoká voda
v Bratislave - Čunove

Súťažiť budú umelé kačice, ktoré si môžu jednotlivci symbolicky zakúpiť pred pretekmi prostredníctvom internetu alebo
v deň pretekov v Areáli vodných športov v Čunove. Maximálny počet pretekajúcich kačíc je 2 500. Súčasne budú plávať
aj kačice spoločností. Výťažok zo symbolického predaja kačíc je určený a bude použitý na konkrétne verejno-prospešné aktivity realizované 6 mimovládnymi organizáciami.  

Pravidlá na trati

Preteky kačíc budú rozdelené do dvoch pretekov. Prvý pretek bude určený pre veľké kačice spoločností, ktoré finančne alebo nefinančne podporili Preteky kačíc. Druhý pretek bude určený pre adoptované malé kačice jednotlivcov.

Kačice budú plávať na trati v umelom prvom hlavnom kanáli v Areáli Divoká voda v Čunove. Všetky kačice budú vypustené v rovnakom čase. Štart je na začiatku kanálu pri jasnom označení Štart. Cieľ je pri prvom vyústení kanálu do Dunaja, ktorý bude rovnako jasne označený bannerom Cieľ´. Cieľový priestor pretekov bude ukončený umelým tubusom, ktorý bude zabezpečovať presné poradie kačíc. Kačica prejde cieľom v tom momente, keď celým rozmerom vyjde z cieľového tubusu. Všetky kačice, ktoré neprejdú cieľom (to znamená, že nepreplávajú cieľovým tubusom alebo ostanú zadržané na trati kanálu), budú diskvalifikované. Čas sa bude merať prvej kačici jednotlivca a všetkým kačiciam spoločností. Cieľové poradie bude určené prvým 10 kačiciam jednotlivcov a všetkým kačiciam spoločností. Kačice budú z Dunaja vyzbierané
a odstránené dobrovoľníkmi - kajakármi. Organizátor pretekov si rezervuje právo zrušiť súťaž alebo anulovať jej priebeh
v prípade nepredvídaných technických či poveternostných podmienok.  

Pravidlá pre ceny a prémiu

Pre 40 majiteľov víťazných kačíc sú pripravené zaujímavé ceny. Cieľové poradie bude určené prvým 10 kačiciam a ich majiteľom. Ostatné čísla kačíc (celkovo 30 čísel) budú vylosované tesne po Pretekoch kačíc na pódiu v Areáli Divoká voda. Každý výherca bude o výhre informovaný priamym telefonátom po Pretekoch kačíc. Výherca si cenu prevezme priamo počas podujatia alebo iným spôsobom podľa dohody s Organizátorom.
V prípade, že v Pretekoch kačíc ani jedna kačica nedopláva do cieľa, organizátor si rezervuje právo ceny neudeliť.